Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska komornik.szczecin5.pl

Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności w Szczecinie – Komornik Sądowy Dorota Działowska


zobacz stronę www

Kancelaria komornik Doroty Działowskiej działa przy szczecińskim Sądzie Rejonowym właściwym dla dzielnicy Szczecin Zachód oraz Szczecin-Prawobrzeże. Skuteczny komornik sądowy egzekwuje długi z tytułów przedawnionych należności (świadczenia alimentacyjne, faktury, rachunki do umów, czynsze itp.). Windykacja długów w Szczecinie jest podejmowana przez kancelarię na podstawie wniosku egzekucyjnego złożonego przez osobę lub firmę zainteresowaną odzyskiwaniem należności. Odzyskiwanie wierzytelności kancelaria prowadzi wyłącznie w przypadku, gdy uzyskany zostanie prawomocny wyrok sądu. Komornik organizuje i przeprowadza licytacje komornicze ruchomości oraz nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest zgłoszenie chęci udziału i wpłacenie rękojmi ustalanej w oparciu o cenę wywoławczą przedmiotu licytacji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Pomorska 66
70-812 Szczecin
zachodniopomorskie
Kontakt: +48914877192
NIP: 9551705416


G+