CEMARK Maciej Kulig www.cemark.pl

Minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn - Firma CEMARK


https://www.cemark.pl/all-gallery-list/dostosowanie-maszyn-minimalnych-wymagan/

Certyfikacja maszyn wprowadzanych do obrotu na rynku unijnym jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Dlatego właśnie firma CEMARK poleca swoje usługi każdemu przedsiębiorcy, któregy ubiega się o pozwolenie do handlu swoim produktem. Jedną z nich jest dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań stawianych przez dyrektywę narzędziową 2009/104/WE. W jej ramach przeprowadzony zostanie profesjonalny audyt, a wnioski powstałe w jego wyniku pozwolą na usunięcie przeszkód na drodze do uzyskania odpowiednich certyfikatów, czego końcowym efektem jest znak CE, który powinien posiadać każdy produkt sprzedawany na terenie Unii Europejskiej.

CEMARK Maciej Kulig
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie
Kontakt: 698810212
NIP: 8722292602


FB